Wie is Elseline Knuttel?

Elseline Knuttel (1955) begon haar loopbaan in het onderwijs en de bibliotheek. Aansluitend koos zij voor een ander aspect van het boekenvak, namelijk het uitgeven van boeken. Sinds 1995 heeft zij haar eigen uitgeverij, De Inktvis, waarmee ze zich sinds 2000 heeft toegelegd op boeken voor kinderen die moeite hebben met lezen. In 2012 rondde ze haar Masteropleiding (SEN) Dyslexie- en Leesspecialist af, met als onderzoeksonderwerp 'theaterlezen voor zwakke lezers'. Deze opleiding inspireerde haar tot het ontwikkelen van de leesspeciaalzaak leesLETTERS in 2010. In 2020 droeg zij deze (web)winkel over aan Kinderboekwinkel de Giraf in Dordrecht.
Nu houdt ze zich voornamelijk bezig met het ontwikkelen van nieuwe theaterleesboeken en het geven van scholing op het gebied van theaterlezen.