Wat is theaterlezen?

Theaterlezen is een motiverende vorm van herhaald samenlezen. Twee lezers (of meer) nemen de rol van een personage op zich en lezen de teksten hardop voor. De lezers voeren eigenlijk samen een toneelstukje op, maar dan zonder podium, grootse gebaren of rekwisieten. De teksten bestaan voornamelijk uit dialogen, zodat de lezers elkaar steeds afwisselen.
 
Theaterlezen is aantrekkelijk voor goede én zwakke lezers. De meerwaarde voor zwakke lezers is de kans op succeservaringen bij het theaterlezen. Theaterlezen is evidence based geschikt als leesinterventie, mits deskundig begeleid en ondersteund. Theaterlezen bevordert het 'vloeiend lezen' (lezen met begrip en intonatie) en het leesplezier. 


Theaterlezen en toneellezen lijken sterk op elkaar. Beide leesvormen zijn gericht op leesplezier, het stimuleren van het vloeiend lezen.

Toneelleesteksten, zoals verkrijgbaar in de serie Toneellezen van Uitgeverij Zwijsen, bestaan per boek uit doorlopende verhalen. Elk hoofdstuk is geschreven voor twee lezers, met daarin dubbelrollen voor de verschillende personages. Dat maakt dat de boeken eerder geschikt zijn als samenleesboek.
Theaterleesteksten, zoals verkrijgbaar in de theaterleesboeken van Uitgeverij de Inktvis, zijn los van elkaar te lezen teksten die erop gericht zijn om ermee op te treden. De rollen zijn zoveel mogelijk gelijkwaardig in beurtname.